Laboratuvarımızda covid testleri yapılmamaktadır.
ONLINE RANDEVU FORMU
İsim Soyisim:
Telefon:
E-Posta:
Mesajınız:
OVER REZERVİ NEDİR? OVER REZERVİ NEDİR?

Over Rezervi Nedir?

Over Rezervi

Over Rezervi Nedir?

Over rezervi, bir kadında bulunan foliküllerin yani yumurtalıkların sayısı ve kalitesini gösterir. Kadının doğurganlık potansiyeli yani gebe kalma olasılığı ile ilgili bilgi verir. Over rezervi kaliteli ve sayısal olarak yüksek bulunan bir bayanın hamile kalma olasılığı oldukça yüksektir. Yumurtalık rezervinin azalmasında en önemli etken yaştır. Bir bayanda genel de 35 yaşından sonra over rezervinde azalma görülür. Fakat 40 yaşından itibaren over rezervinin azalma oranı hızlanır. Dolayısı ile yaş ilerledikçe yumurtalıklarda folikül sayısı azalır ve kalitesi de oldukça düşer. Spontan ya da herhangi bir tedavi yöntemi ile hamile kalma olasılığı azaldığı gibi gerçekleşen gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski yüksektir. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin, over rezervi ile ilgili bir değerlendirme yapılmalıdır. Yapılan değerlendirme sonrası elde edilen sonuçlara göre kısırlık (infertilite) tedavisinde uygulanacak tedavi planını belirler.

Over Rezervinin Değerlendirilmesinde Hangi Testler Yapılır?

FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) : Adetin 3. günü  kan örneği alınır ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda 10-15 IU/L üzerinde olması over rezervinin azaldığının göstergesidir. Bir kadında FSH değeri ne kadar yüksek çıkarsa over rezervi de o kadar kötü olur.

Estradiol, Östrojen (E2) : Adetin 3.günü bakılır. E2 değeri tek başına bir kriter olarak kabul edilmez. Fakat E2 değerinin 45’in üzerinde olması over rezervinin kötü olduğunu gösterir. Estradiol tek başına güvenilir olmadığında daha sağlıklı sonuç için  adetin 3. günü FSH testi ile birlikte yapılmalıdır.

İnhibin B seviyesi : Adetin 3.günü bakılır ve 45pg/ml’den düşük olduğu durumda over rezervinin de kötü olduğunu gösterir.

Antimüller Hormon (AMH) : Bir kadında var olan over rezervi durumunu doğrudan yansıtır. Diğer hormon testleri adetin belirli günlerinde bakılırken AHH testi ise adet döngüsünü beklemeden ve açlık tokluk gerektirmeden bakılır ve sağlıklı bilgi elde edilir. AMH testi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Transvajinal Ultrasonografi : Adetin 3.günün de bakılan ultrasonografide overlerde bulunan foliküllerin miktarı hakkında oldukça güvenilir bilgi verir. Yumurtalıkların her ikisinde de toplamda 8-10 adet antral folikül tespit edilmesi yumurta rezervinin de iyi olduğunu anlamına gelir. Fakat her iki yumurtalıklarda da 7 den az olduğu tespit edilirse bu da over rezervinin kötü olduğunu gösterir. Yine de ultrasonogrofi de diğer testlerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Over Rezervi Testleri Kimler için istenir?

Nedeni açıklanamayan İnfertilite (kısırlık)

35 yaş üzeri olanlar için

Cerrahi öyküsü olanlar için (tek taraflı yumurtalık alınması )

Erken menopoz

Sonuçların anormal çıkması gebeliğin hiç olmayacağı anlamına gelmez, uygulanan testler planlanan tedavi seçiminin belirlenmesini gösterir.