Laboratuvarımızda covid testleri yapılmamaktadır.
ONLINE RANDEVU FORMU
İsim Soyisim:
Telefon:
E-Posta:
Mesajınız:
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Başlıca mikrobiyoloji laboratuvarından çalışılan testler ise, kültür testleri, bakteri tanımlama testleri antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırılmaları, direk mikroskobik incelemeler, boyalı preparat, dışkıda parazit incelemesi, antijen tarama testleri, antikor testleridir.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri

 

Mikroskopla görülen ve adına mikroorganizma denilen çıplak gözle görülmeyen canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarımız da bakteriler, virüsler, mantar, ve parazitlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkların tanısına yönelik testler çalışılmaktadır. Kişilerden alınan kan, vücut sıvısı, idrar ve dışkı gibi birçok numune örnekleri ile testler çalışılmaktadır.

 

Başlıca mikrobiyoloji laboratuvarından çalışılan testler ise, kültür testleri, bakteri  tanımlama testleri antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırılmaları, direk mikroskobik incelemeler, boyalı preparat, dışkıda parazit incelemesi, antijen tarama testleri, antikor testleridir.

 

Alt birimler olarak

 

Bakteriyoloji (bakteri bilimi) olarak da bilinen kişi de enfeksiyona neden olan bakterilerin tanımlanması ve  antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasıdır.

 

Viroloji  ( virüs bilimi ) kişide hastalık oluşmasına neden olan virüslerin örneğin HPV, HIV ve vb. bir çok hastalığın testlerinin yapılması

 

Mikoloji (mantar bilimi)  hastalığa neden olan mantarların tanımlanması ve mantar ilaçlarının duyarlılığının belirlenmesi

 

Parazitoloji  (parazit bilimi )  gaita (dışkı), idrar, kan ve diğer vücut sıvılarında mikroskobik ya da serolojik inceleme yapılması

 

 

Seroloji  ( kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorların araştırılması) örneğin hepatit A, hepatit B, hepatit C

 

Mikrobiyoloji testleri için lütfen tıklayınız