Laboratuvarımızda covid testleri yapılmamaktadır.
ONLINE RANDEVU FORMU
İsim Soyisim:
Telefon:
E-Posta:
Mesajınız:
HEMOGRAM NEDİR? HEMOGRAM NEDİR?

Hemogram: Tam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

Hemogram

Hemogram Nedir?

Hemogram: Tam kan sayımı testi (CBC), kan hücrelerin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir. Özellikle beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve trombositler. bu hücrelerin her biri belirli ve önemli işlevleri yerine getirir.

Hemogram Testi Nasıl Yapılır?

Kolunuzdan alınan kar örneği öncesinde, aç ya da tok olmanıza gerek yoktur. Aç karnına ve ya tok karnına yapılır. Günün her saatinde numune örneğinizi verebilirsiniz. Hemogram testi fiyatı için bilgi ve randevu hattımızı arayabilirsiniz.

Hemogram (tam kan sayımı) kanınızdaki çeşitli bileşenlerini ölçer. Anemi, enfeksiyon, kanser ve bir çok hastalıkların teşhisi için kullanılan kolay ve yaygın bir yöntemdir. Normal değerler yaş ve cinsiyete göre değişir. Laboratuvar raporunda sonuç ve  normal referans aralığı gösterilir.

Hemogram Testi Normal Değerleri

Aşağıdaki tabloda örnek bir sonuç verilmiştir.

HEMOGRAM   SONUÇ   REFERANS ARALIĞI

WBC                 10.06       3.0 – 12.0

NE                     76.8         35 – 80

RBC                   3.8          3,2 – 6

HGB                   11           10 – 18  

HCT                    33,6        30 – 55

MCHC                32.9         30 – 36

MCH                   29.3         25- 33

MCV                   89.1         78 – 105 

LYM                    12.8         15 – 50

RDW                   14.5         9 – 18

PLT                      203         150 – 500

MPV                     9.5           0 – 15

Yukarıdaki sonuçtaki parametrelerin, kısaltmalarının anlamlarını daha detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Hemogram da RBC (Kırmızı Kan Hücreleri)

Kırmızı kan hücreleri, vücut içinde oksijen ve karbon dioksit taşıyan kan parçasıdır. Kırmızı kan hücreleri, kendi yapısının bir parçası olarak demir içerir ve hemoglobin oluşur. Hemoglobin (Hb) demir taşıyan, veya Hematokrit (Hct) , kanda eritrosit değerlerinin düşük olması sıklıkla demir eksikliği ya da (kansızlık) aneminin işaretidir. Değerlerin olduğundan yüksek olduğu durumda ise akciğer, bronşit, astım ve böbrek gibi hastalıkların habercisidir.

Hemogram da WBC (Beyaz Kan Hücresi) 

Beyaz kan hücreleri vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eder.  Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını ve türlerini ölçer. Rutin bir tam kan sayımı lökosit hücreleri (spesifik işlevleri lökosit farklı türde), nötrofiller, lenfositler, bazofiller, eozinofiller ve monositlerdir. Beyaz kan hücrelerinin anormal artışı ve azalışı enfeksiyon, iltihap veya kanser belirtisi olabilir. WBC aynı zamanda bağışıklık sistemi ile ilgili önemli bilgiler sağlar.

Hemogram da HGB (Hemoglobin) 

Hemoglobin vücudun akciğerlerinden dokulara oksijen taşır ve yine karbondioksiti dokulardan akciğere verir, kırmızı kan hücrelerinde protein molekülüdür. Hemoglobin, birbirine bağlı dört protein moleküllerinden (globülin zincirleri) oluşur. Normal erişkin hemoglobini (Hbg) molekülü iki alfa-globulin zinciri ve iki beta-globulin zincirlerini içerir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin şekli muhafaza edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Anormal hemoglobin yapısı, kırmızı kan hücrelerinin şeklini bozabilir ve fonksiyonlarını engelleyebilir.

Hemogram da HCT (Hematokrit)

İnsan kanındaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesini belirler. HCT (hematokrit) testi anemi ya da dehidratasyon düzeyini ölçmek için hızlı ve kolay bir testtir.  kan içinde bulunan, kırmızı kan hücrelerinin yüzdesini ölçer. Genellikle cerrahi bir hastanın durumunu kontrol etmek veya şüpheli bir kan kaybının varlığını tespit etmek ve travmayı önlemek için kullanılır. Düşük hematokrit Kemik iliği hastalıkları, kronik enflamatuar hastalık, demir, B12 vitamini, besin eksiklikleri, iç kanama, hemolitik anemi, Böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma gibi hastalıkların habercisi olabilir.  Yüksek hematokrit seviyesi ise kalp hastalığı, böbrek tümörü ve akciğer gibi hastalıkların habercisi olabilir. Yetişkin erkekler: yüzde 38.8- 50 oranındadır.Yetişkin kadınlar: yüzde 34- 44.5 oranındadır.

Hemogram da MCV (mean corpuscular volume) 

MCV, kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğünü ölçer. Kırmızı kan hücreleri normalinden daha büyük olduğunda MCV yükselir ve B12 vitamin eksikliği gözlemlenir. Bu duruma anemi denir. Kırmızı kan hücreleri normalden daha küçük olduğunda MCV düşer ve demir eksikliği anemi değeri düşük çıkar. MCV değerleri normal olduğunda, kırmızı kan hücreleri boyutu normaldir. Buna normositer denir. MCV normal değer aralığı: 80-100 µ3 (80-100 fL

Hemogram da MCH (Mean Corpuscular Hemoglobine)  

Kırmızı Kan Hücresi kan akışı yoluyla akciğerlerden oksijen taşınması için gerekli olan hemoglobin bulunur. Eritrosit hücresinde bulunan hemoglobin konsantrasyonunun hesaplanması, ortalama hemoglobin olarak bilinen MCH şeklinde ifade edilir. Eritrosit olarak da tanımlanan hemoglobin miktarının bir tahminidir. MCH yüksek olduğu durumlarda makrositer (kansızlık) anemi, folik Asit veya B12 vitaminin eksikliği anlamına gelir. MCH düşüklüğünün olduğu durumda ise demir eksikliği anemisi, İdiyopatik hipokrom anemi, Kronik hastalık anemisinin göstergesidir. MCH normal değeri ortalama 30-35 pg’dır.

Hemogram da MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

Eritrosit (kırmızı kan hücreleri ) ortalama hemoglobin konsantrasyonun bir tahminidir. MCHC hemoglobin bölünmesiyle hesaplanır. Kusma, ishal, Siferositoz durumlarda MCHC değeri yüksek olabilir. MCHC düşük olduğu durumlarda ise  demir eksikliği anemileri, Kronik hastalık anemileri, Vücuda aşırı sıvı yüklenmesi sebebi ile MCHC değeri düşük olabilir. MCHC Erişkinler de ortalama 31-37 gram/dL’dir.

Gebelikte Hemogramın Önemi

Hamilelikte ( hemogram) tam kan sayımı çok önemlidir. Gebeliğin ilk döneminde doktorun ilk isteyeceği testlerin başındadır. Tam kan sayımında anne adayının (anemi ) kansızlığın var olup olmadığı kontrol edilir ve olumsuz bir durum karşısında tedavi planlanır. Gebeliğin son dönemlerine doğru anne adayının ve bebeğin sağlığını gözlemleyebilmek için tam kan sayımı (hemogram) tekrarlanır. Hemogramın amacı her ne kadar (anemi) kansızlığı varlığını tespit etmek için kullanılsa da bunun yanında da anne adayında enfeksiyon kanda pıhtılaşma gibi problemler hakkında da genel bir bilgi verir. Kan sayımı damardan alınan kanın özel cihazlarda uzman ekibin gözetiminde incelenmesi ile yapılmaktadır. Kan sayımında WBC, Hemoglobin (Hb), Hemotokrit (Hct), Trombosit (plt), parametreler incelenir. İncelenen kan sayımında gebe ve gebe olmayan bireyler arasında farklıklar gözlemlenebilir.